Mentorstøtte

Mentor forløbet hos A-Coach og Mentor kan tage udgangspunkt i en individuel skræddersyet plan, der er helhedsorienteret..

Læs mere

Coach samtaler

A-Coach og Mentor tager afsæt i NLP metoder (Neuro-Lingvistisk-Programmering) og kognitiv psykologi..

Læs mere

Terapi-Behandling

I terapi-behandling tager vi udgangspunkt i det enkelte menneskes psykiske tilstand. Borgeren får sat ord på..

Læs mere

Kursus forløb

A-Coach og Mentor tilbyder etniske minoriteter undervisning i udvikling af personlige kompetencer og..

Læs mere

A-Coach og Mentor er en virksomhed, der yder personlig psykologisk støtte til etniske minoriteter.

Den psykologiske støtte har til formål at styrke den enkeltes evne til at handle ogoverkomme problemer i dagligdagen, der er opstået som følgeegne og omgivelsernes krav og forventninger.

Forløbet hos A-Coach og Mentor tager udgangspunkt i en individuel skræddersyet plan, der er helhedsorienteret. Vores fokus ligger på de områder, der skal give den enkelte deltager en optimal udbytte af hele forløbet. Indholdet i planen kan være alt fra helt almindelige mentoropgaver til terapibehandling og coach samtaler m.m.

A-Coach og Mentor består af en psykoterapeut, en socialrådgiver og en social og sundhedsassistent, der har bred erfaring igennem 10 år inden for arbejdet med det enkelte menneske, og har spidskompetencer ift. mennesker med anden etnisk baggrund.